VILLA BJÖRKUDDEN TYNNINGÖ

Angående försäljning av Villa Björkudden

 

På grund av oenighet inom släkten och brist på förståelse och vilja att lösa dom problem som uppstått har Torbjörn Fagerström valt att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Då han lyckades övertyga även sytrarna Åse, Annika och Bibbi om att denna typ av försäljning är den bästa lösningen har stället nu gått förlorat från släkten. Jag Peter, erbjöd mina syskon andra alternativ. Ett alternativ var att jag löste ut övriga syskon. För övrigt för samma summa som försäljningen inbringade. Finansiering var naturligtvis klar. Detta ignorerades på mycket märkliga grunder. En era som startades av våra föräldrar 1948 var därmed till ända. Helt onödiga kostnader, splittring och söndring inom släkten har blivit följden. Jag beklagar detta.

Den gamla devisen "Ju fler kockar, desto sämre soppa" stämmer väl in i vårat sammanhang. Jag påpekade detta för många år sedan.

Torbjörn har genom åren förhindrat och bromsat utvecklingen av stället. Samtidigt har han själv under flera år inte besökt fastigheten. Detta faktum tillsammans med att systrarna saknat insikt och kunskap om drift, underhåll och skötsel har påbörjad renovering och utveckling av fastigheten inte kunnat fortsätta. 

Stora ambitioner har funnits från min sida och mycket arbete har utförts genom åren. Bland annat att återställa trädgården och att slutföra fasadrenoveringen som jag påbörjade. De fasadsidor som vetter mot vattnet var mest utsatta. Jag började därför med att renovera dessa. Den tidigare reveterade fasaden byttes ut mot träpanel. Till stor del utförde jag arbetet själv. Planering, rivning av gammal puts. Målning, tre strykningar, uppsättning av läckt och själva panelen. Nuvarande ägare har valt att behålla träpanelen. Utöver detta utfördes under senare år omfattande arbeten med förstärkning av bjälklag, rördragning, målning och allmänt underhåll. Allt stoppades. Främst genom Torbjörns inställning.   

Torbjörn Fagerström har av föreningen Vetenskap och Folkbildning nominerats till Årets förvillare 2012. Det är en negativ utmärkelse som sedan flera år utdelas av VoF. Priset ges till en person eller organisation som Motverkat vetenskap.

"Den som frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn".

 

Ett samägandeavtal skrevs mellan ägarna. Detta gjordes bl.a. för att upprätthålla den ägarstruktur som fanns.  Avtalet sades upp av Torbjörn och två systrar. Dom som var mest angelägna om att vi skulle ha ett avtal.                                                                                      Huruvida detta avtal sagts upp på ett riktigt sätt, samt skadeståndsanspråk som uppkommit på grund av dessa omständigheter har därmed blivit domstolsärende. Försäljningen och omständigheterna kring denna känns mycket tveksam. Det finns en hel del smolk i bägaren med bitter eftersmak.                            

 Jag beklagar detta samtidigt som jag önskar ny ägare välkommen. Kanske kan vi ha någon form av samarbete. Jag bor kvar på Tynningö och är er nya granne.

BOKEN OM VILLA BJÖRKUDDEN

Nuvarande ägare har publicerat en bok om Villa Björkudden:   

Levnadsöden och framtidsdrömmar 1897-2016

En läsvärd skrift som speglar en del av ställets historia. Bilder från början av seklet och framåt. Några av dessa bilder är nya även för mig.

Tyvärr saknas 29 år av ställets historia och levnadsöden. Nämligen åren 1985-2014.

Det beror, förmodligen, på att min syster Bibbi skrivit huvuddelen av den text som omfattar åren 1948 och framåt. Troligtvis även genom påverkan och överenskommelse med övriga syskon. Omständigheterna talar för det.

1993 övertog jag som hälftenägare av Björkudden. Stället fick därigenom ett uppsving. Efter några års förfall och bristande skötsel påbörjades en omfattande upprustning. Nytt tak på hela huset. Rivning av gammal puts och uppsättning av träpanel. Röjning och återställningsarbete av trädgården påbörjades. Under dessa år, t.o.m. 2011, drevs uthyrningsverksamhet på Björkudden. Denna period varade alltså längre än tiden för ferieskolan.

Gäster har varit från hela landet. Även från stora delar av Europa. Bröllop, dop, födelsedagar, släktträffar mm har haft sin givna plats på Tynningö Björkudden. Många gäster hade här sin återkommande semestervistelse.                                                                                                                                                                         De sista åren fanns en ökande förfrågan och ett stigande intresse för vistelse på Björkudden. Mycket arbete och engagemang har krävts för detta. Stamgäster och rekommendationer från dessa samt ökad turism och intresse för Stockholms skärgård bidrog till den gynnsamma utvecklingen.                                         

 

 

Jag får mycket förfrågningar ang. försäljningen och omständigheterna kring denna. Frågor från tidigare hyresgäster, elever, vänner och bekanta. Många från Tynningö naturligtvis. Tanken är att detta kan bringa lite klarhet. Det ska ses, inkl ovanstående citat, som allmän information och upplysning.

I sammanhanget vill jag tacka alla mina trevliga hyresgäster genom åren. Även elever och andra på ferieskolan. Om du/ni har fotografier anekdoter mm får ni gärna höra av er till mig.

Peter Fagerström                                                                                                                                                                                                                  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Villa Björkudden uppfördes på Djurgården till stockholmsutställningen 1897, där den fungerade som administrationsbyggnad. Efter utställningen flyttades huset till Tynningö.

Ön har goda kommunikationer med både bilfärja och Waxholmsbåtar. Restid från Stockholm är ca 30 minuter med bil. Med båt från Strömkajen utanför Grand Hotell ca 60 minuter. Båt från Waxholm 5-10 minuter.

Efter flytten till ön var huset sommarnöje under många år. Under krigsåren användes det som flyktingförläggning.  Därefter var det ferieskola under 20 år.  De senaste åren har en stor del av huset kunnat hyras av familjer m.fl. Även föreningar, organisationer och företag har varit gäster. Läget, vid havsvik med båtbrygga och badstrand, goda kommunikationer och den rätta sekelskiftesmiljön tillsammans med den stora tomten är mycket omtyckt. Många gäster har återkommit flera sommrar.

 

 

Sol och bad

Huset ligger vid vattnet. Mot söder finns en stor brygga och en badstrand, idealisk för sol och bad. På ön finns också en insjö som ligger ca 1 km från huset. Där finns sandstrand, badbrygga och badklippor. I sjön brukar det vara 3-4 grader varmare i vattnet än i havet. Det är särskilt populärt att på kvällen gå till insjön för ett kvällsdopp. Tomten har i övrigt några större ytor som lämpar sig för spel och lek m.m.

 

 

 

Omgivningen

Det finns flera tevliga utflyktsmål såsom Tynningö Klack-Tynningös högsta punkt vid utsikt över skärgården. Cykel och promenadvägar och några utmärkta vandringsleder. Möjlighet finns även att spela tennis och att rida på ponnyhästar. På ön finns en lanthandel som även har matservering och pub. I Waxholm, 5-10 minuters resa med waxholmsbåt, finns ett brett utbud av resturanger och butiker av alla slag. Denna genuina skärgårdsstad och dess fästning är väl nästan ett måste att besöka.

Men hela skärgården ligger öppen. Varför inte besöka någon annan skärgårdsö. Det är bara att ta Waxholmsbåten från Tynningö. Reser man med någon av ångbåtarna kan man njuta av den berömda ångbåtsbiffen!!